HOTLINE

Ms. Hải: 0902 079 042

Mr. Tiến: 0903 356 042

OFFICE

301/19 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, Quận 12

MAIL

ctdinhchau9@gmail.com

dinhchau.q12@gmail.com