Cầu Nâng 1 Trụ Việt Nam – âm

  • Trọng tải: 4 tấn
  • Diện tích hố móng: tối thiểu : dài rộng 1 m2, sâu 2,6m
  • Ty Nhật, đường kính ty: 0.27m, dài 2.15m
  • Vỏ ty: 0.325m, dài 2.15m
  • Đường ống dầu ống kẽm phi 27 – Phốt Nhật
  • Bình đựng nhớt:  150L
  • Bàn nâng : DÀI 4.5m, NGANG: 2.1m
  • Miếng ngang: 0.45m, dài: 0.19m
  • Sản xuất: Định Châu

Bảo hành: Ty 3 năm, phốt: 2 năm

0902.055.042